Advertisement Remove all ads

ब्राझीलमधून प्रामुख्याने कोणत्या पिकांची निर्यात केली जाते? - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
One Line Answer

ब्राझीलमधून प्रामुख्याने कोणत्या पिकांची निर्यात केली जाते?

Advertisement Remove all ads

Solution

ब्राझीलमधून प्रामुख्याने कॉफी आणि सोयाबीन या पिकांची निर्यात केली जाते.

Concept: ब्राझीलमधील आर्थिक व्यवसाय
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 8 अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय
एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×