Advertisement Remove all ads

ब्राझील व भारतातील नैसर्गिक वनप्रकारांतील फरक सांगा. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Distinguish Between
Short Note

ब्राझील व भारतातील नैसर्गिक वनप्रकारांतील फरक सांगा.

Advertisement Remove all ads

Solution 1

ब्राझील व भारतातील नैसर्गिक वनप्रकारांतील फरक पुढीलप्रमाणे आहे.

  • वर्षावने:
  1. ब्राझील देशाच्या विषुववृत्ताजवळील उत्तर भागात वर्षभर भरपूर पाऊस व सूर्यप्रकाश पडतो. त्यामुळे ब्राझीलच्या उत्तर भागात घनदाट व सदाहरित वर्षावने आढळतात.
  2. भारताचे स्थान विषुववृत्तापासून लांब आहे. त्यामुळे ब्राझीलमध्ये आढळणारी वर्षावने भारतात आढळत नाहीत.
  • हिमालयीन वने:
  1. भारताच्या उत्तर भागात हिमालय पर्वतरांगांत अतिउंच प्रदेशांत हंगामी फुलझाडे असणारी वने, मध्यम उंचीवरील प्रदेशांत पाईन, देवदार, फर, स्प्रूस अशा सूचिपर्णी वृक्षांची वने व पायथ्यालगत मिश्र वने आढळतात.
  2. ब्राझील देशात अतिउंच व बर्फाच्छादित पर्वत आढळत नाहीत.
    त्यामुळे भारतात आढळणारी हिमालयीन वने ब्राझीलमध्ये आढळत नाहीत.

Solution 2

  भारत ब्राझील
1. प्रामुख्याने आढळणारा वन प्रकार
  भारतात १००० मिमी ते २००० मिमी पर्जन्याच्या प्रदेशात प्रामुख्याने पानझडी वने सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात. ब्राझीलच्या विषुववृत्तीय प्रदेशांत बहुतांश भागात वर्षभर पाऊस (सरासरी २००० मिमी) पडतो. त्यामुळे, ब्राझीलमध्ये प्रामुख्याने विषुववृत्तीय वने सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात.
2. सूचीपर्णी वृक्षांची वने
  भारतीय हिमालयात, मध्यम उंचीच्या प्रदेशात सूचीपर्णी वृक्षांची वने आढळतात. उदा. पाइन, देवधर, फर आणि पायथ्यालगत मिश्र वने आढळतात. ब्राझीलमध्ये सूचीपर्णी वने आढळत नाहीत.
3. उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने
  भारतात पश्चिम व ईशान्य भागात ज्या ठिकाणी २००० मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो, तेथे उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने आढळतात. ब्राझीलमध्ये उत्तरेकडील प्रदेशात (ॲमेझॉन नदी खोरे) सदाहरित वने आढळतात.
4. काटेरी झुडपी वने
  राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांत ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तिथे काटेरी झुडपी वने आढळतात.0 ब्राझीलच्या ईशान्येकडील भागात काटेरी झुडपी वने (कटिंगा) आहेत
5. समुद्रकाठाची वने
  भारतात पूर्व किनाऱ्यावर काही भागांत समुद्रकाठाची वने आढळतात. ब्राझीलमध्ये भारताप्रमाणे समुद्रकाठाची वने आढळत नाहीत.
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गि क वनस्पती व प्राणी
स्वाध्याय | Q ४. (अ) | Page 36
SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×