Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा. हिमालयाच्या उंच भागात वनस्पतींची संख्या विरळ आढळते. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा.

हिमालयाच्या उंच भागात वनस्पतींची संख्या विरळ आढळते.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. हिमालयाच्या उंच भागात तापमान अतिशय कमी असते. काही ठिकाणी तापमान ०° सेल्सियस पेक्षाही कमी आढळते. हिमालयात उंच भागात सर्वत्र बर्फाचे थर आढळतात.
  2. अतिथंड हवामान व बर्फाचे थर यांमुळे हिमालयात वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात वाढ होत नाही.
  3. उन्हाळ्यात हिमालयातील तापमान तुलनेने अधिक असते व या प्रदेशातील बर्फ वितळू लागते. त्यामुळे हिमालयात उन्हाळ्यात हंगामी फुलझाडे उगवतात. परंतु, हिवाळ्यात या वनस्पतींचा नाश होतो. अशा प्रकारे, हिमालयाच्या उंच भागात वनस्पतींची संख्या विरळ असते.
Concept: नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank भूगोल इयत्ता १० वी 10th Standard SSC Social Science Geography | Maharashtra State Board 2021 | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी
भौगोलिक कारणे लिहा. | Q 2
Balbharati भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium
Chapter 5 नैसर्गि क वनस्पती व प्राणी
स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 37
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×