Advertisement Remove all ads

भौगोलिक कारणे लिहा: ब्राझीलमध्ये नियमित हिमवर्षाव होत नाही. - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

भौगोलिक कारणे लिहा:

ब्राझीलमध्ये नियमित हिमवर्षाव होत नाही.

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. ब्राझील हा उष्ण कटिबंधीय देश आहे.
  2. ब्राझीलचा अक्षवृत्तीय विस्तार जास्त असून उष्ण ते समशीतोष्ण असे विविध प्रकारचे हवामान आढळते.
  3. ब्राझीलचे वार्षिक सरासरी तापमान १८° ते २८° से. इतके आहे. म्हणजेच, हिमवृष्टी होण्याइतके तापमान येथे आढळत नाही.
  4. काही वेळेस दक्षिण धुव्रीय वाऱ्यांमुळे ब्राझीलमध्ये हिमवृष्टी होते; परंतु ही घटना अकस्मितपणे व क्वचितच घडते. यावरून असे म्हणता येते, की ब्राझीलमध्ये नियमित हिमवर्षाव होत नाही.
Concept: ब्राझीलमधील हवामान
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×