Advertisement Remove all ads

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

MCQ
True or False

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते.

Options

  • बरोबर

  • चूक

Advertisement Remove all ads

Solution

भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते- बरोबर

कारण-

  1. भारतीय संविधानाने स्वतंत्रतापूर्व काळातील मतदानाच्या अधिकारासाठी असणारी सर्व बंधने रद्द केल्यामुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे.
  2. संविधानाने स्वीकारलेल्या प्रौढ मताधिकाराच्या तरतुदीमुळे सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
  3. सुरुवातीस मताधिकारासाठी असणारी २१ वर्षांची अट नंतर १८ वर्षे पूर्ण अशी करण्यात आल्यामुळे मताधिकार अधिक व्यापक झाला. मतदारांची एवढी संख्या जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात नाही; म्हणून भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते.
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×