Advertisement Remove all ads

अवयव प्रत्यारोपणचा विचार करताना खालीलपैकी कोणती बाब महत्त्वाची आहे? - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

अवयव प्रत्यारोपणचा विचार करताना खालीलपैकी कोणती बाब महत्त्वाची आहे?

Options

  • गरजवंतांचा रक्तगट

  • दात्यामधील व्याधी

  • दात्याचे वय

  • वरीलपैकी सर्व

Advertisement Remove all ads

Solution

वरीलपैकी सर्व

Concept: मूलपेशी (Stem Cells)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×