Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

‘ऑलिंपिक म्हणजे विश्वबंधुत्व’ ही संकल्पना स्पष्ट करा. - Marathi [मराठी]

Answer in Brief

‘ऑलिंपिक म्हणजे विश्वबंधुत्व’ ही संकल्पना स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या ऑलिंपिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन झाले ते काही विशेष हेतूंसाठी. शरीरसंपदा, बलसंवर्धन यासोबतच देशादेशांमधील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी हा मूळ हेतू या स्पर्धांमागे होता. ऑलिंपिक ध्वजावरील चिन्हाचा जरी विचार केला तरी त्यातून विश्वबंधुत्वाचे ध्येय लक्षात येते. ध्वजावर असणारी पाच वर्तुळे व त्याची शुभ्रधवल पार्श्वभूमी हे संपूर्ण जगातील पाच खंडांमधील सख्यत्व दर्शवते. ही पाच वर्तुळे एकमेकांमध्ये गुंतलेली असणे हे या खंडांमधील मैत्रीचे प्रतीक आहे. यातील प्रत्येक वर्तुळाचा रंग हा त्या पाच खंडांतील देशांच्या ध्वजांमधील रंगांचा समावेश करून बनला आहे.

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये पाचही खंडांतील सर्व देशांना सहभागी होण्यास परवानगी आहे. यात कोणताही जातिभेद, धर्मभेद, वर्णभेद मानला जात नाही. सद्‍भावना, समता, मित्रत्व, विश्वबंधुत्व, ऐक्यभाव, शिस्त या भावना जपल्या जातात. प्रत्येक विजेत्याला, मग तो कोणत्याही देशाचे प्रतिनिधित्व करणारा असला तरीही त्याच्या विजेतेपदाचा तेवढाच सन्मान देण्यात येतो. यावरून, 'ऑलिंपिक म्हणजे विश्वबंधुत्व' ही संकल्पना या स्पर्धेच्या मुळाशी असल्याचे समजते.

Concept: गद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 6 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ
स्वाध्याय | Q ४. (१) | Page 22
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×