Advertisement Remove all ads

अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी बनवा. 'अ'- भारत, सांबा, क्रिकेट, वृत्त स्थिती - Geography [भूगोल]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Match the Columns

अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी बनवा.

क्र. 'अ' 'ब' 'क'
१. भारत नृत्यप्रकार राजधानी
२. सांबा लोकप्रिय खेळ कर्कवृत्त
३. क्रिकेट भारताच्या मध्यातून ब्रझील
४. वृत्त स्थिती नवी दिल्ली भारत
Advertisement Remove all ads

Solution

क्र. 'अ' 'ब' 'क'
१. भारत नवी दिल्ली राजधानी
२. सांबा नृत्यप्रकार ब्रझील
३. क्रिकेट लोकप्रिय खेळ भारत
४. वृत्त स्थिती भारताच्या मध्यातून कर्कवृत्त
Concept: देशाचे नाव - भारतीय प्रजासत्ताक
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×