Advertisement Remove all ads

आपल्या परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने कसा विकास कराल? - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

आपल्या परिसराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने कसा विकास कराल?

Advertisement Remove all ads

Solution

आपला परिसर कसा आहे, हे विचारात घेऊन त्याचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करायला हवा. त्या दृष्टीने पुढील बाबी करायला हव्यात –

  1. परिसरातील ऐतिहासिक वास्तू आणि मंदिरे जतन केली पाहिजेत. त्यांची माहिती फलकावर लावणे, स्वच्छतेकडे लक्ष देणे या बाबी विचारात घ्याव्यात. समुद्रकिनारे स्वच्छ करून पर्यटन वाढवता येईल.
  2. गांडूळ प्रकल्प, शून्य कचरा प्रकल्प, सोलर वीज प्रकल्प, जैविक शेती असे विविध प्रकल्प राबवल्यास ते पाहण्यासाठी पर्यटक येतील.
  3. परिसरातील कला, संस्कृती, हस्तोदयोग, कुटीरोदयोग यांना चालना दिल्यास हे उदयोग पाहण्यासाठी, खरेदीसाठी पर्यटक येतील.
    आपल्या परिसराचा औद्योगिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास केल्यास पर्यटन निश्चितच वाढेल, असे मला वाटते.
Concept: पर्यटनाचा विकास
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×