Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

आकृतिबंध पूर्ण करा. भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी - Marathi [मराठी]

Chart

आकृतिबंध पूर्ण करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी:

१. पाना-फुलांचे हार लावले
२. तोरण बांधले
३. निशाणे लावली
४. डब्यांचा शृंगार केला.

Concept: गद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×