Advertisement Remove all ads

आईच्या गर्भाशयात गर्भ ज्या नाळेने जोडला जातो त्या नाळेत __________ पेशी असतात. - Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

आईच्या गर्भाशयात गर्भ ज्या नाळेने जोडला जातो त्या नाळेत __________ पेशी असतात.

Options

  • मूलपेशी

  • स्नायूपेशी

  • चेतापेशी

  • अस्थिपेशी

Advertisement Remove all ads

Solution

आईच्या गर्भाशयात गर्भ ज्या नाळेने जोडला जातो त्या नाळेत मूलपेशी पेशी असतात.

Concept: मूलपेशी (Stem Cells)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 2 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी]
Chapter 8 पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान
दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर लिहा | Q 12
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×