Advertisement Remove all ads

आदर्श हायस्कूलमधील एका वर्गातील 30 विद्यार्थ्यांपैकी 3 विद्यार्थी चष्मा वापरतात. वर्गातील एक विद्यार्थी यादृच्छिक पद्धतीने निवडला, तर तो चष्मा वापरणारा असल्याची संभाव्यता काढण्यासाठी - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Fill in the Blanks
Sum

आदर्श हायस्कूलमधील एका वर्गातील 30 विद्यार्थ्यांपैकी 3 विद्यार्थी चष्मा वापरतात. वर्गातील एक विद्यार्थी यादृच्छिक पद्धतीने निवडला, तर तो चष्मा वापरणारा असल्याची संभाव्यता काढण्यासाठी पुढील कृती पूर्ण करा.

कृती : वर्गात एकूण 30 विद्यार्थी आहेत.

∴ n(S) = `square`

घटना A: निवडलेला विद्यार्थी चष्मा वापरतो.

∴ n(A) = `square`

P(A) = `square/("n"("S"))`  ......[सूत्र]

P(A) = `square`

Advertisement Remove all ads

Solution

वर्गात एकूण 30 विद्यार्थी आहेत.

∴ n(S) = 30

घटना A: निवडलेला विद्यार्थी चष्मा वापरतो.

∴ n(A) = 3

P(A) = `(underline("n"("A")))/("n"("S"))`  ......[सूत्र]

P(A) = `3/30 = underline(1/10)`

Concept: संभाव्यता: ओळख
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×