______ हा दोष दूर करण्यासाठी द्विनाभीय भिंगाची आवश्यकता असते. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

______ हा दोष दूर करण्यासाठी द्विनाभीय भिंगाची आवश्यकता असते.

Options

  • निकटदृष्टिता

  • दूरदृष्टिता

  • वृद्धदृष्टिता

  • लघुदृष्टीचा

Advertisement Remove all ads

Solution

वृद्धदृष्टिता हा दोष दूर करण्यासाठी द्विनाभीय भिंगाची आवश्यकता असते.

Concept: दृष्टिदोष व त्‍यावरील उपाय (Defects of vision and their corrections) - वृद्ध दृष्टिता (Presbyopia)
  Is there an error in this question or solution?
Chapter 7: भिंगे व त्यांचे उपयोग - खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा.

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 7 भिंगे व त्यांचे उपयोग
खालील प्रश्नांसाठी बहुपर्यायी उत्तरातील अचूक पर्याय निवडा. | Q 14
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×