Advertisement Remove all ads

व्यवस्थापनाची कार्ये - संघटन (Organising)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

 • अर्थ
 • व्याख्या
  - मुनी आणि रिले
  - कुन्टझ आणि ओडोनेल
  - थियो हायमेन
 • संघटनेचे महत्त्व:
 1. प्रशासन व दैनंदिन कामकाज सुलभ करते.
 2. विशेषीकरण घडून येते.
 3. कामाची निश्चिती
 4. अधिकार व जवाबदारी यांचे स्पष्टीकरण 
 5. समन्वय स्थापित करते.
 6. प्रभावी प्रशासनासाठी मदत
 7. वाढ आणि विविधतेसाठी उपयुक्त
 8. सुरक्षिततेची भावना निर्माण करते.
 9. नवीन उपक्रमांना वाव देते.
 10. संसाधनांचा पर्याप्त वापर
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×