व्यवस्थापनाची कार्ये - समन्वय (Co-ordinating)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

 • अर्थ
 • व्याख्या
  - मॅक फेरलँड
  - हेन्री फेयॉल
  - मुनी आणि रिले
 • समन्वयाचे महत्त्व:
 1. संचभावनेला प्रोत्साहन देते.
 2. योग्य दिशा दाखविणे.
 3. प्रेरणा निर्माण करण्यास मदत करते.
 4. साधनांचा पर्याप्त वापर
 5. संघटनात्मक उद्दिष्टप्राप्ती
 6. नातेसंबंध सुधारते
 7. उच्चतर कार्यक्षमता
 8. प्रतिष्ठा, नावलौकिक वाढविणे.
 9. निर्देशनातील एकता
 10. विशेषीकरण
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×