व्यवस्थापनाची कार्ये - नियोजन (Planning)

Advertisement Remove all ads

Topics

 • अर्थ
 • व्याख्या
  - कुन्टझ आणि ओडोनेल
  - जेम्स स्टोनर
 • नियोजनाचे महत्त्व:
 1. स्पष्ट उद्दीष्टे निर्धारित करण्यात मदत करते.
 2. दिशा दर्शविते
 3. कार्यक्षमतेत वाढ
 4. जोखीम कमी करते.
 5. उपलब्ध संचाधनांचा पर्याप्त वापर
 6. निर्णय घेण्यास मदत करते.
 7. नियंत्रणासाठी मानके ठरविण्यात उपयुक्त
 8. सर्व कार्यांचा समन्वय साधणे.
 9. व्यवस्थापनाची इतर कार्ये सुलभ करते.
 10. नवीन कल्पनांचा प्रोत्साहन देते.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×