व्यवस्थापनाची कार्ये - निर्देशक (Directing)

Advertisement Remove all ads

Topics

 • अर्थ
 • व्याख्या
  - थियो हेमन
  - अनेस्ट डेल
  - उर्विक आणि ब्रेच
 • निर्देशनाचे महत्व:
 1. कृती प्रवृत करणे.
 2. प्रयत्नांचे एकत्रिकरण
 3. प्रेरणेचे साधन
 4. स्थिरता प्रदान करते.
 5. बदलांचा सामना करणे.
 6. संसाधनांचा कार्यक्षम वापर
 7. संघभावना निर्माण करते.
 8. व्यक्तींमधील क्षमता ओळखणे.
 9. कार्यक्षमतेत वाढ होते.
 10. सहकार्य
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×