व्यवस्थापन तत्त्वांचे महत्त्व

Advertisement Remove all ads

Topics

  1. व्यवस्थापकांमध्ये उपयुक्त जाणीव निर्माण करते.
  2. संसाधनाच्या प्रभावी वापरास मदत
  3. शास्त्रीय निर्णय
  4. सामाजिक जबाबदारी जाणीव
  5. संशोधन आणि विकासास प्रोत्साहित
  6. समन्वय आणि नियंत्रणास मदत
  7. वस्तुनिष्ठ भूमिका घेण्यास मदत
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×