Advertisement Remove all ads

वेगवेगळ्या समूहांप्रति असलेली जबाबदारी - समाज/सर्वसाधारण जनतेप्रति असणारी जबाबदारी (Responsibilities Towards Society/Public in General)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  1. पर्यावरणाचे संरक्षण
  2. संसाधनांचा जास्तीत जास्त चांगला वापर
  3. दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण
  4. मागासलेल्या भागांचा विकास
  5. समाज- विघातक कृत्यांना विरोध
  6. आर्थिक मदत
  7. अतिदाट गर्दी रोखणे
  8. रोजगार निर्मिती
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×