वेगवेगळ्या समूहांप्रति असलेली जबाबदारी - गुंतवणूकदारांप्रति जबाबदारी (Responsibilities Towards Investors)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  1. सभांचे योग्य नियमन
  2. गुंतवणूकीवर मोबदला
  3. तक्रारी हाताळणे.
  4. पारदर्शकता राखणे.
  5. माहितीचा योग्य रीतीने प्रकट करणे.
  6. प्रतिष्ठा आणि कर्जफेडीची कुवत राखणे.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×