Advertisement Remove all ads

उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनिय, 1986
  • प्रसंविदा अधिनिय, 1982
  • वस्तु विक्रय अधिनिय, 1930
  • आवश्यक वस्तु अधिनिय, 1955
  • कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन) अधिनिय, 1937
  • खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम, 1954
  • माप तौल मानक अधिनियम, 1976
  • ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999
  • प्रतियोगिता अधिनियम, 2002
  • भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×