Advertisement Remove all ads

रासायनिक अभिक्रियांचे प्रकार (Types of chemical reactions) - संयोग अभिक्रिया (Combination reaction)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  • प्रयोग: अमोनिआ वायू व हायड्रोजन क्लोराइड वायू यांच्यातील अभिक्रियेने अमोनिअम क्लोराइड हा क्षार वायूरुपात तयार होतो.
  • प्रयोग: मॅग्नेशिअम वऑक्सिजन यांचा संयोग होऊन मॅग्नेशिअम ऑक्साईड हे एकमेव उत्पादित तयार होते.
  • प्रयोग: कॅल्शिअम ऑक्साइड व पाणी यांच्या संयोगाने कॅल्शिअम हायड्रॉक्साइड Ca(OH)2 तयार होते.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×