Advertisement Remove all ads

कोनांची मापे 45°-45°-90° असणाऱ्या त्रिकोणाचा गुणधर्म

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  • प्रमेय: काटकोन त्रिकोणाचे लघुकोन 45° व 45° मापाचे असतील तर काटकोन करणारी प्रत्येक बाजू ही  कर्णाच्या `1/sqrt2` पट असते.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.

Related QuestionsVIEW ALL [6]

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×