ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  1. अधिकारांचा वापर करणे.
  2. सावध राहणे.
  3. तक्रार दाखल करणे.
  4. दर्जासंबंधीची जागरूकता
  5. अतिशयोक्ती जाहिरातींपासून सावध राहणे.
  6. खरेदी पावती आणि गँरटी / वॉरंटी कार्डची मागणी करणे
  7. पूर्व नियोजित खरेदी करणे.
  8. संघटित प्रयत्न करणे.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×