ग्राहक संरक्षणाची गरज आणि महत्त्व

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  1. ग्राहक सहभागाची गरज
  2. माहितीचा अभाव
  3. ग्राहकांचे अज्ञान
  4. असंघटित ग्राहक
  5. बनावट वस्तू
  6. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती 
  7. व्यवसायातील गैरप्रकार 
  8. विश्वस्त व्यवस्था
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×