Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard

गद्य (7th Standard)

Advertisement Remove all ads

Topics

If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.

Related QuestionsVIEW ALL [72]

                             सूचनाफलक             दि. २३/०९/१७ 

        समर्थनगर परिसरात पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. समर्थनगर परिसरातील सर्व नागरिकांनी याची नोंद घ्यावी, तसेच उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा.

                                                       पाणीपुरवठा विभाग,
                                                             समर्थनगर.

वरील सूचनाफलकाच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

(१) ही सूचना कोणत्या तारखेला देण्यात आली आहे?

(२) पाणीपुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे?

(३) पाणीपुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे?

(४) पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे?

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×