Advertisement Remove all ads

चक्रीय चौकोनाच्या प्रमेयाचा व्यत्यास (Converse of cyclic quadrilateral theorem)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  • प्रमेय: चाैकोनाचे संमुख कोन पूरक असतील तर तो चौकोन चक्रीय असतो.
  • प्रमेय: रेषेचे दोन भिन्न बिंदू, त्या रेषेच्या एकाच बाजूला असणाऱ्या दोन भिन्न बिंदूंशी एकरूप कोन निश्चित करत असतील, तर ते चार बिंदू एकाच वर्तुळावर असतात.
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.

Related QuestionsVIEW ALL [5]

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×