Advertisement Remove all ads

बाह्यसेवा (Outsourcing)

Advertisement Remove all ads

Topics

description

 • अर्थ
 • बाह्यसेवेची गरज
 • बाह्यसेवेचे फायदे:
 1. एकूण किंमतीचे फायदे
 2. उद्योजकता, रोजगार आणि निर्यातीस उत्तेजन
 3. कमी मनुष्यबळ खर्च
 4. व्यावसायिक, तज्ञ आणि उच्च-गुणवत्तेच्या सेवांचा लाभ
 5. आधार देण्याऐवजी मूळ प्रक्रियेवर भर
 6. गुंतवणूकीची आवश्यकता कमी
 7. कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेत वाढ
 8. ज्ञानाची देवाणघेवाण
 • बाह्यसेवेचे तोटे:
 1. ग्राहकांकडे लक्ष नाही.
 2. सुरक्षा आणि गोपनीयतेस धोका
 3. असंतोषजनक सेवा
 4. नैतिक समस्या
 5. इतर तोटे
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×