Advertisement Remove all ads

भारतीय इतिहासलेखनाची वाटचाल

Advertisement Remove all ads

Topics

description

  • प्राचीन काळातील इतिहासलेखन
  • मध्ययुगीन काळातील इतिहासलेखन
  • आधुनिक काळातील इतिहासलेखन आणि ब्रिटिश इतिहास काळ
If you would like to contribute notes or other learning material, please submit them using the button below.

Related QuestionsVIEW ALL [9]

दिलेल्या उताऱ्याचे वाचन करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

सोहगौडा ताम्रपट

      हा ताम्रपट सोहगौडा (जिल्हा गोरखपूर, उत्तर प्रदेश) येथे सापडला. हा ताम्रपट मौर्य काळातील असावा, असे मानले जाते. ताम्रपटावरील कोरीव लेख ब्रह्मी लिपीत आहे. लेखाच्या सुरुवातीला जी चिन्हे आहेत त्यातील पारासहित असलेला वृक्ष, तसेच पर्वत (एकावर एक असलेल्या तीन कमानी) ही चिन्हे प्राचीन आहत नाण्यांवरही आढळतात. चार खांबांवर उभे असलेले दुमजली इमारतीप्रमाणे दिसणारे चिन्ह कोठारघरांचे निदर्शक असावेत, असे अभ्यासकांचे मत आहे. या कोठारघरांमधील धान्य जपून वापरण्यात यावे असा आदेश या लेखात दिला आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी काय काळजी घ्यावी, या संदर्भातील हा आदेश असावा, असे मानले जाते.

१. सोहगौडा ताम्रपट कोणत्या राज्यात सापडला?

२. सोहगौडा ताम्रपटावर आढळणारी चिन्हे आणखी कोठे आढळतात?

३. सोहगौडा ताम्रपटाद्वारे कोणता इतिहास समजतो?

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×